O nás

SH ČMS - SDH Úsobrno

Sbor dobrovolných hasičů v Úsobrně je jedním z mála hasičských spolků založených již kolem roku 1890. První písemně doložitelná zmínka je schválení Stanov 20. listopadu 1889 výnosem c. k. místodržitelství v Brně.

První ustavující valná hromada je zaznamenána 11. května 1890, kdy byl oficiálně Spolek dobrovolných hasičů v Úsobrně ustaven. Za starostu spolku byl zvolen pan Vincenc Valenta, za náčelníka spolku pan Inocenc Římský, za podnáčelníky pánové František Smékal a František Beneš. Hned po založení vstoupil do spolku III. župy hasičské se sídlem v Jevíčku.

Již v roce 1892 byl spolek přejmenován na sbor dobrovolných hasičů v Úsobrně.

Při příležitosti 40. výročí založení sboru (1930) byl pořízen prapor. Slavnostně byl rozvinut při oslavách 5. července 1930.

Ve válečném období Sbor nebyl zrušen, ale jeho činnosti byl téměř nulová. 1. června 1945 byla svolána první poválečná valná hromada a tím obnovena aktivita. Stejného roku bylo zakoupeno první hasičské auto.

Koncem roku 1960 došlo ke změně působnosti okresů. Úsobrno se ocitá z Moravskostřebovska rázem v nově vytvořeném okrese Blanensko, tím spadá pod okrsek Šebetov a ne pod župu Jevíčskou.

V roce 1970 při oslavách 80. Výročí založení Hasičského spolku v Úsobrně bylo konáno největší okrskové cvičení.

Každá doba přináší jak oživení tak i pád. K tomu došlo se zavedením tzv. normalizačního procesu. Obec má ze zákona povinnost udržovat zásahovou jednotku, ta je však jedinou aktivní částí spolku.

V roce 1996 je založeno družstvo starších žáků a obnovuje se aktivita členů. Pořádají společenské akce pro děti, mládež i dospělé.

V následujících letech je snaha o zlepšování a doplňování výzbroje a výstroje. Byly zakoupeny vycházkové uniformy, pracovní uniformy, zásahové přilby a norná stěna.

Sbor se snaží přispívat k celkovému dění v obci. Začátek roku patří tradičně Hasičskému plesu a ukončení roku zase Zpívání u vánočního stromu. V průběhu roku sbor pořádá Dětský maškarní karneval, Pouťovou zábavu, soutěž o Pohár starosty obce, Mikulášskou nadílku pro děti a pomáhá svou účastí na dalších akcích.

K 1. 1. 2017 měl sbor 33členů, z toho 26 mužů, 7 žen, 0 dorostenců, 0 žáků.

Starostou sboru jeVykydalJiří, velitelem Přichystal Ivo. Sbor má hasičský prapor.

Vybavení sboru: hasičské auto Avia A31, hasičská stříkačka PS8, PS16, kalové čerpadlo HONDA, elektrocentrála včetně osvětlovací soupravy, motorová pila včetně vybavení, norná stěna

© 2017 SDH Úsobrno, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!